שאלון הנפשת לוגו

כדי שנצליח בעז"ה להנפיש את הלוגו כראוי, אשמח אם תמלאו שאלון זה במתינות ובסבלנות כדי שנגיע לתוצאה הטובה ביותר, תודה

שיהיה בסיעתא דשמיא בהצלחה!

הוספה לרשימת התפוצה